Penerbit


Herbaline adalah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Skin Essentials (M) Sdn Bhd.

Harta Intelek


Berdasarkan dengan undang-undang yang mengatur pemilikan hak kesusasteraan dan kesenian, atau hak-hak lain, Laman ini dan segala elemen, jenama, gambar, model, foto, teks, ilustrasi, logo, urutan sama ada beranimasi atau tidak dan dengan atau tanpa suara, grafik, dan lain-lain, yang terdapat di laman web ini, bersama dengan penyusunnya, adalah hak milik eksklusif Herbaline kerana ia tidak memberikan lesen atau hak kepada mana-mana pihak selain daripada merujuk kepada Laman web ini. Sebarang penggunaan ataupun pembikinan semula, sama ada bahagian kecil ataupun keseluruhan , yang elemennya disahkan secara eksklusif untuk tujuan maklumat yang hanya digunakan untuk tujuan peribadi, dengan sebarang pembikinan semula atau menggunakan sebarang elemen untuk ditirukan, adalah dilarang sama sekali.

Baik dari laman internet (keseluruhan ataupun sebahagian), dan maklumat-maklumat atau jenama yang telah digunakan, pembikinan semula, mencuri, menjual, menjual semula, senang didapati, diubahsuai atau dieksploitasi dalam apa cara sekalipun, sama ada seluruh bahagian pada kereta ataupun sebahagian, untuk sebarang acara sekalipun, tanpa perancang.

Hiperlink


Satu pautan hiperteks ke laman web www.herbaline.com. Mungkin akan diwujudkan dengan keutamaan, penulisan, pengesahan segera oleh Herbaline. Herbaline menolak mana-mana liabiliti untuk kandungan, pengiklanan, produk atau perkhidmatan yang ada pada ataupun dari laman web yang dipaut dengan hiperlink untuk ke lamannya.