Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan mengikuti terma dan syarat penggunaan berikut, yang menghubungkan Herbaline dengan anda dan kemudiannya dengan laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan laman web kami dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan kerosakan pada laman web atau kewujudannya atau aksesibilitas laman web; Atau dengan cara apa pun yang menyalahi undang-undang, kesalahan, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Dasar Bayaran Balik


Tiada bayaran balik jika penghantaran berjaya.

Bayaran balik penuh sekiranya penghantaran tidak berjaya.